VOG (Verklaring Omtrent Gedrag)

Met ingang van het seizoen 2020 werkt ook HC Eersel met het VOG voor alle vrijwilligers vanaf 18 jaar. Deze VOG worden periodiek uitgevraagd en worden binnen de administratie van HC Eersel genoteerd.

 VOG bij HC Eersel

Met ingang van het seizoen 2020 werkt ook HC Eersel met het VOG voor alle vrijwilligers vanaf 18 jaar. Deze VOG worden periodiek uitgevraagd en worden binnen de administratie van HC Eersel genoteerd.

Wat is een VOG?

De Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)

De Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) is een verklaring van het ministerie van Veiligheid en Justitie waaruit blijkt dat het gedrag uit het verleden van een persoon geen bezwaar oplevert voor het gevraagde doel, bijvoorbeeld het verkrijgen van een nieuwe baan of het werken met minderjarigen bij een sportvereniging. Een Verklaring Omtrent het Gedrag staat ook wel bekend als bewijs van goed gedrag.

Waarom is een VOG belangrijk?

Het is belangrijk dat iedereen, en met name minderjarigen en kwetsbare groepen, in een veilige omgeving kan sporten. Als sportvereniging is het een plicht om maatregelen te nemen die seksuele intimidatie kunnen voorkomen. De VOG is één van de mogelijke maatregelen. Het verplicht stellen van een VOG geeft meer zekerheid over het verleden van bijvoorbeeld (nieuwe) trainers, leiders of verzorgers. En het vermindert de kans dat personen, die eerder in de fout zijn gegaan met kinderen, een functie bij de sportvereniging kunnen uitoefenen.

Door als HC Eersel een VOG te verlangen van iedereen die in zijn functie in aanraking komt met kinderen of kwetsbare groepen, laten we zien dat we de veiligheid van onze leden serieus nemen. Naast de VOG zijn er ook andere maatregelen die genomen zullen worden om de kans op Seksuele Intimidatie te verkleinen. Een maatregel die we hierin gaan nemen is het aanstellen van Vertrouwenscontactpersonen.

Heb je het VOG certificaat binnen? Stuur dan het originele exemplaar naar onze secretaris.

Voor meer info over het VOG kunt u ook terecht op onderstaande website. Hier is ook voor vrijwilligers van HC Eersel een gratis VOG aan te vragen.

Ledenkaart Overzicht