Vrijwilligerstaken / bijdrage

Om de club goed te laten draaien zijn er veel mensen nodig die allemaal hun steentje bijdragen. Naast dat dit de club helpt is het gezellig en zinvol om samen dingen voor elkaar te krijgen.

 

Het draagt bij om leden en ouders een plek te bieden waar een sportvereniging in origine voor bedoeld is: een plek met een hoge sociale betrokkenheid, gezelligheid en saamhorigheid. Een zeer waardevolle en gewaardeerde besteding van energie en tijd. Want we weten het allemaal: Samen....maken we de club! De laatste jaren zien wij als club het aantal vrijwilligers sterk teruglopen. Het is vaak dezelfde kern van leden en ouders die de taken op zich nemen. Om meer mensen betrokken te krijgen bij de club, hebben wij met ingang van seizoen 2020-2021 de vrijwilligerstaken ingevoerd.

Wat houdt dit precies in. Bij ieder lid wordt samen met de contributie aan het begin van het seizoen € 40,- afgeschreven als vrijwilligersbijdrage (dit geldt voor senioren en gezinnen met 1 jeugdlid). Voor gezinnen met meerdere jeugdleden zal de bijdrage in totaal € 60,- zijn. Dit bedrag is gedurende het seizoen ‘terug te verdienen’ door als lid of ouder vrijwilligerstaken binnen de vereniging op te pakken. Er is een lijst opgesteld (bijlage onder dit nieuwsartikel) met alle taken die ingevuld moeten worden, welke in de loop van het seizoen aangevuld wordt. Nieuwe taken zullen via de nieuwsbrief worden gecommuniceerd. Iedere taak heeft vooraf een bepaalde waarde meegekregen waarmee je tot maximaal € 60,- per seizoen kunt terug verdienen. Je kunt niet meer terugverdienen dan dat je hebt betaald.

Om in aanmerking te komen voor een bepaalde taak dient men zich aan te melden voor de betreffende taak bij de in het overzicht genoemde contactpersoon. Hierbij geldt dat de taken op volgorde van aanmelden zullen worden toegewezen en vol = vol. Bij de contactpersoon kun je ook meer informatie krijgen over wat de taak precies inhoudt.

Leden of ouders melden zelf bij de contactpersoon wanneer een taak is uitgevoerd en wanneer men aanspraak wil maken op de vergoeding. Per seizoen zijn er 2 terugbetaal momenten: in januari en in juli. Voor een seizoenstaak wordt op beide momenten 50% van de vrijwilligersbijdrage terugbetaald.

De regeling gaat met terugwerkende kracht in vanaf 1 augustus 2020. Dit betekent dus dat wanneer je sindsdien een vrijwilligerstaak uitvoert of hebt uitgevoerd je aanspraak maakt op teruggave van de vrijwilligersbijdrage. De vrijwilligerstaken vind je hieronder in de bijlage. 

Indienen declaratie vrijwilligersbijdrage

Dit seizoen is de vrijwilligersbijdrage ingevoerd. Zoals bekend kan deze worden terugverdiend door het oppakken van vrijwilligerstaken. In januari is de eerste uitkering van de vrijwilligersbijdrage.

Heb je tot nu toe een vrijwilligerstaak uitgevoerd binnen de vereniging en wil je in aanmerking komen voor het terugkrijgen van de vrijwilligersbijdrage (of een deel daarvan) dien dan via deze link een declaratie in. Doe dit voor zondag 3 januari 2021.

Mocht je nog vragen hebben, mail deze dan naar bestuur@hceersel.nl

Downloads:

Ledenkaart Overzicht