Corona - Protocol HCE

Dit artikel beschrijft de regels hoe we vanaf 24 augustus verantwoord kunnen en mogen sporten, zowel de trainingen als de wedstrijden. We willen een oproep doen aan de ouders/verzorgers om dit artikel zorgvuldig met hun kinderen te bespreken.
 
De aangestelde Corona-verantwoordelijken zijn Bas van Berchum (06-37038713) en Ralf Bogaerts (06-13139780). Via hen, maar ook via de lijncoördinatoren, kan altijd contact gelegd worden over specifieke Corona-gerelateerde opmerkingen, vragen etc.
 
Registratie is niet nodig op onze accommodatie
 
Extra maatregel vanaf 29 september

ons sportpark is vanaf 29 september alleen toegankelijk voor sporters met hun begeleiders (trainers, coaches, scheidsrechters en rij-ouders van het uitspelende team).  Het clubhuis is gesloten. Dat betekent dat wij zowel ouders als toeschouwers voorlopig niet mogen toelaten (met uitzondering van de rij-ouders van het uitspelende team). Wij doen een dringend beroep op de ouders van onze jeugd om hun kinderen op trainings- en wedstrijddagen op het parkeerterrein af te zetten en op te halen. Bij de Jongste Jeugd zal een begeleidende ouder de kinderen meenemen naar het veld. Vooralsnog blijft het toilet en materiaalruimte in ons clubhuis toegankelijk. Mochten er zich nieuwe ontwikkelingen voordoen, brengen wij jullie daarvan direct op de hoogte.

 Veiligheid- en hygiëneregels voor iedereen

1.       voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop

2.       blijf thuis en laat je testen als

 • je een van de volgende (ook milde!) symptomen hebt: neusverkoudheid, loopneus, hoesten, niezen, keelpijn, benauwdheid, verhoging, koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak;
 • iemand in jouw huishouden koorts (vanaf de 38 C°) en/of benauwdheidsklachten heeft. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je weer (je kind laten) sporten
 • iemand in jouw huishouden positief getest is op het coronavirus (COVID-19). Omdat je tot 10 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet je thuis blijven tot 10 dagen na het laatste contact;

3.      houd 1,5 meter (twee armlengtes) afstand van iedereen, uitgezonderd

 1. personen uit je eigen huishouden
 2. kinderen tot en met 12 jaar
 3. kinderen tot en met 17 jaar onderling
 4. tijdens het sporten (vooraf, tijdens rustmomenten en na afloop van de sportbeoefening dienen direct weer de afstandsregels te worden gehanteerd)
 5. tijdens vervoer in de auto naar/van een training of wedstrijd. Het advies is dan een mondkapje te dragen voor personen boven 13 jaar. 

4.      neem de gebruikelijke veiligheids- en hygiëneregels in acht

5.      ga voordat je naar de club vertrekt thuis naar het toilet

6.      schud geen handen, en vermijd alle vormen van lichaamscontact.

7.      kom niet eerder dan 5 minuten vooraf naar de training en ga erna direct naar huis

Positief getest

Als je positief getest bent op het coronavirus dan gelden de op dat moment geldende richtlijnen vanuit de overheid. Dit betekent dat deze persoon thuisblijft en de richtlijnen volgt die de GGD hem/haar oplegt. De GGD verzorgt het bron- en contactonderzoek. Wanneer de GGD het advies geeft om in quarantaine te gaan is het dringende advies dit ook op te volgen. Gedurende de opgelegde quarantaineperiode neem je vanzelfsprekend dus niet deel aan trainingen en wedstrijden. De overige (team)spelers mogen wél verder blijven trainen en wedstrijden spelen. Dit neemt niet weg dat spelers zich vervolgens eventueel laten testen, hetgeen bij klachten zeker wordt geadviseerd. Bij klachten moet een speler/lid altijd thuisblijven.

Clubhuis

 

Het clubhuis is aangepast en voldoet nu aan de horeca regelgeving voor wat betreft looproutes, zitplaatsmogelijkheden, markeringen en ontsmettingspunten. In het clubhuis is  helaas geen plek zijn om te verblijven maar fungeert als een afhaalpunt. Wij vragen jullie, wanneer jullie iets willen kopen aan de bar of gebruik willen maken van het toilet, de looproutes te volgen en via de bar het clubhuis via de buitendeuren richting de velden te verlaten. Uiteraard geldt ook buiten de anderhalve-meter maatregel.

Aanvulling voor de sporters

1.      Materialen:

 1. Spelers mogen alleen eigen materiaal aanraken, zoals stick en bidon
 2. Ballen worden alleen door trainer aangeraakt, spelers raken de bal alleen met de stick aan
 3. Bij gebruik van gezamenlijke materialen (bv hesjes, smart goals): ontsmetten na gebruik.
 4. Hesjes mogen niet doorgegeven worden tijdens een training / wedstrijd en dienen na elk gebruik uitgewassen te worden. Dit kan bv om toerbeurt door een teamlid gedaan worden.
 5. Scheidsrechters: gebruik alleen je eigen fluitje
 6. Strafcornermaskers: na elk gebruik van een gezamenlijk strafcornermasker wordt deze (bijvoorbeeld door een wisselspeler) ontsmet

2.      Ander trainingsmateriaal zoals bijvoorbeeld pilonnen wordt alleen door trainer aangeraakt

3.      Het is voor iedereen verboden om de neus te ledigen en/of te spugen op het veld

4.      Drink niet uit andermans bidon

Aanvulling voor trainers, begeleiders en vrijwilligers

1.      Als je merkt dat een speler symptomen van verkoudheid etc vertoont, of zich niet houdt aan de genoemde veiligheids- en hygiëneregels,  laat hem/haar de training of wedstrijd                 verlaten. Indien nodig, (met name hockeyschool, F- en E-jeugd) neem je contact op met de ouder.

2.      Zorg dat spelers geen handcontact hebben;

3.      Als je zelf 19 jaar of ouder bent: houd zelf 1,5 meter afstand met personen in leeftijd  vanaf 13 jaar

4.      Voorkom lichamelijk contact met anderen

5.      laat kinderen niet eerder toe dan 5 minuten voor de starttijd van de training/activiteit. De kinderen moeten na afloop, dus op de eindtijd van de training, direct vertrekken;

6.      Heb je vragen of opmerkingen, geef het aan de Corona-verantwoordelijke of een lijncoördinator door. Corona-verantwoordelijken zijn Bas van Berchum (06-37038713) en Ralf Bogaerts (06-13139780).

Ook op de website van de KNHB worden vele vragen beantwoord:

https://www.knhb.nl/kenniscentrum/artikel/hockeycompetitie-en-coronavirus-hockeyen-met-deze-richtlijnen

Hou het veilig en veel sportplezier toegewenst!

Bestuur en Lijncoördinatoren