Vrijwilligers

Om de club goed te laten draaien zijn er veel mensen nodig die allemaal hun steentje bijdragen. Naast dat dit de club helpt is het gezellig en zinvol om samen dingen voor elkaar te krijgen.
 
Het draagt bij om leden en ouders een plek te bieden waar een sportvereniging in origine voor bedoeld is: een plek met een hoge sociale betrokkenheid, gezelligheid en saamhorigheid. Een zeer waardevolle en gewaardeerde besteding van energie en tijd. Want we weten het allemaal: Samen....maken we de club!

Onze vereniging draait op vrijwilligers. We zijn trots op onze vrijwilligers en blij met alle activiteiten die met elkaar worden georganiseerd. Er zijn heel zichtbare vrijwilligers, zoals coaches en trainers, maar achter de schermen gebeurt er ook van alles om bijvoorbeeld de wedstrijden in de weekenden soepel te laten verlopen. Denk bijvoorbeeld aan de wedstrijdplanning en de scheidsrechter planning. De meeste vrijwilligers zijn lid van een commissie. 

Wil je ook graag je steentje bijdragen maar weet je niet precies hoe en wat? Neem dan gerust contact op met een van de bestuursleden. Zij kunnen samen met je de mogelijkheden bespreken. De mogelijkheden zijn legio en altijd op maat te maken. Variërend van af en toe een klus-avond helpen tot een keer bij een van de vele activiteiten en feesten meehelpen. 

Vrijwilligers zijn onmisbaar binnen onze club. Zonder inzet van velen is het onmogelijk om te trainen, wedstrijden te spelen en een drankje te drinken. Kortom er zijn vele handen nodig om een club als HC Eersel te laten bloeien. De club dat ben jij, dat zijn wij! Om hockey in Eersel mogelijk te maken zijn er iedere week vele vrijwilligers actief voor HC Eersel. Als trainer, coach, bestuurder, achter de bar, de promotie, het onderhouden van contacten met sponsoren en KNHB, het onderhouden van het clubhuis en de velden, het plannen van wedstrijden. 

Om dat allemaal goed te regelen kent HC Eersel een bestuur met daarom verschillende commissies. Elke commissie valt onder de verantwoordelijkheid van
een bestuurslid. Zo kan er snel geschakeld worden, blijft het bestuur op de hoogte en borgen we de samenhang tussen alle activiteiten.


Vrijwilligerstaken / bijdrage
De laatste jaren zien wij als club het aantal vrijwilligers sterk teruglopen. Het is vaak dezelfde kern van leden en ouders die de taken op zich nemen. Om meer mensen betrokken te krijgen bij de club, hebben wij met ingang van seizoen 2020-2021 de vrijwilligerstaken ingevoerd.

Wat houdt dit precies in. Bij ieder lid wordt samen met de contributie aan het begin van het seizoen € 40,- afgeschreven als vrijwilligersbijdrage (dit geldt voor senioren en gezinnen met 1 jeugdlid). Voor gezinnen met meerdere jeugdleden zal de bijdrage in totaal € 60,- zijn. Dit bedrag is gedurende het seizoen ‘terug te verdienen’ door als lid of ouder vrijwilligerstaken binnen de vereniging op te pakken. Er is een lijst opgesteld met alle taken die ingevuld moeten worden (zie onderaan dit artikel). Nieuwe taken zullen via diensten in de HC Eersel App beschikbaar komen. Iedere taak heeft vooraf een bepaalde waarde meegekregen waarmee je de betaalde bijdrage per seizoen kunt terug verdienen.

Om in aanmerking te komen voor een bepaalde taak dient men zich aan te melden voor de betreffende taak bij de verantwoordelijke commissie of via diensten in de HC Eersel App. Hierbij geldt dat de taken op volgorde van aanmelden zullen worden toegewezen en vol = vol. Bij de betreffende commissie kun je ook meer informatie krijgen over wat de taak precies inhoudt.

Per seizoen zijn er 2 terugbetaal momenten: in januari en in juli. Voor een seizoenstaak wordt op beide momenten 50% van de vrijwilligersbijdrage terugbetaald.

Indienen declaratie vrijwilligersbijdrage
Om de vrijwilligersbijdrage te kunnen uitkeren dien je over een eigen HC Eersel account te beschikken. Mocht je deze nog niet hebben vraag deze dan aan door je in te schrijven als vrijwilliger via deze link
Heb je tot nu toe een vrijwilligerstaak uitgevoerd binnen de vereniging en wil je in aanmerking komen voor het terugkrijgen van de vrijwilligersbijdrage (of een deel daarvan) stuur dan een email naar [email protected]. Zet in de email welke vrijwilligerstaak je uitvoert of hebt uitgevoerd en geef je lidnummer door (zelfde als login voor de HC Eersel App), geef ook aan voor welk lid je deze taak hebt uitgevoerd.

Mocht je nog vragen hebben, mail deze dan naar [email protected]
Vrijwilligerstaken